Microinfluencer Marketing

สร้างแบรนด์ สร้างยอดขายผ่านไมโครอินฟลูเอนเซอร์

"ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มไม่ฟังข้อมูลจากทางแบรนด์..."

แต่จะค้นหาข้อมูลจากผู้ใช้จริง ดังนั้น “การสร้างความน่าเชื่อถือ” จึงสำคัญที่สุด


เราจะเน้นเรื่องการรีวิวสินค้าจากประสบการณ์จริง สั้นๆ แต่จริงใจจากเหล่า influencers จำนวนมาก เพื่อเป็นเสมือนกระบอกเสียง ที่ตอกย้ำและให้ข้อมูลแบรนด์กับคนอ่าน ได้อย่าง “น่าเชื่อถือ น่าสนใจ ให้เกิดการแชร์ และสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

"ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มไม่ฟังข้อมูลจากทางแบรนด์..."

แต่จะค้นหาข้อมูลจากผู้ใช้จริง ดังนั้น “การสร้างความน่าเชื่อถือ” จึงสำคัญที่สุด


เราจะเน้นเรื่องการรีวิวสินค้าจากประสบการณ์จริง สั้นๆ แต่จริงใจจากเหล่า influencers จำนวนมาก เพื่อเป็นเสมือนกระบอกเสียง ที่ตอกย้ำและให้ข้อมูลแบรนด์กับคนอ่าน ได้อย่าง “น่าเชื่อถือ น่าสนใจ ให้เกิดการแชร์ และสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

Our Service

เราคือเพื่อนคู่คิดให้กับแบรนด์ของคุณ

Communication Plan

การบอกเล่าเอกลักษณ์จุดขายแบรนด์ของคุณส่งต่อผู้บริโภค วางแผนการ Post ที่เหมาะสม

SEO Optimization

บริการที่ปรึกษาการสื่อสารแบรนด์

Influencers Selection

คัดเลือก Influencers/KOLs ที่เหมาะสมกับแบรนด์คุณ

แพลตฟอร์มที่เราทำโฆษณา

Facebook

Instagram

Youtube

Tiktok

Twitter

สถิติของเรา

0 +
KOLS
0 +
Posts
0 +
Projects

our success story

ตัวอย่างธุรกิจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ติดต่อทีมของเรา

40/70 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Our Blog Posts

ROI และ ROAS คืออะไร? คำนวณอย่างไร? และแบบไหนถึงเรียกว่า ”ดี”?

ROI และ ROAS คืออะไร? คำนวณอย่างไร? และแบบไหนถึงเรียกว่า ”ดี”? ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันมีความสำคัญมากกับธุรกิจแทบจะทุกประเภทเลยก็ว่าได้ และแน่นอนว่าธุรกิจย่อมมีการลงทุน และการหาคำตอบของการลงทุนโฆษณานั้น มีความประสบความสำเร็จดีหรือไม่ หรือมีประสิทธิภาพแค่ไหน จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และวัดผล  Aday Marketing

Read More »

เจาะลึก “Customer Insight” ในแต่ละGen พาธุรกิจประสบความสำเร็จผ่านการเข้

เจาะลึก “Customer Insight” ในแต่ละ Generation เพื่อพาธุรกิจประสบความสำเร็จผ่านการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาพฤติกรรม การกระทำหรือกระบวนการตัดสินใจของผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลส่วนนี้สำคัญและมีประโยชน์มากสำหรับผู้ประกอบการ เพราะจะทำให้รู้ Insight ของลูกค้า ช่วยให้แบรนด์เข้าใจความคาดหวังของผู้บริโภค

Read More »